Sunday, April 14, 2024

Kaum Quraisy Khianati Perjanjian Hudaibiyah

Cerita Islam – Pembebasan Mekah terjadi pada bulan ramadhan tahun delapan Hijriah. Latar belakang peristiwa ini adalah penghianatan kaum Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah. Mereka membantu bani Bakr ketika terlibat peperangan dengan bani Khuza’ah.

Rasulullah mendapat laporan dari utusan bani Khuza’ah lalu beliau mempersiapkan rencana dan berangkat ke Mekah bersama 10.000 pasukan, urusan di Madinah diserahkan kepada Abu Ruhmin Al Ghifari. Singgah di mata air Usfan di Qodid lalu melanjutkan perjalanan dan bermalam di Marru Zhahran. Pada peristiwa ini pula, Abu Sufyan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah.

Tiba di Dzi Tuwa, Rasulullah bersama para sahabat memasuki Mekah dengan merunduk memasuki rumah Allah. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan dan Zubair bin Awwam di sayap kiri menyisir jalan. Abu Sufyan menyaru kaum Quraisy agar tidak mengganggu pasukan Muslim. Seluruh kaum Quraisy mengindahkan seruan Abu Sufyan kecuali sebagian kecil, diantaranya Ikrimah bin Abu Jahal dan Shafwan bin Umayah. Keduanya kelak masuk Islam juga.

Baca Juga:  Perjanjian Hudaibiyah

Rasulullah diikuti kaum Muslimin menghampiri Hajar Aswad, menciumnya, bertawaf di sekeliling Ka’bah, menyisir berhala-berhala dan gambar-gambar di dalam dan sekitarnya. Kunci Ka’bah diserahkan kepada Utsman bin Thalhah. Bilal diperintah mengumandangkan adzan. Shalat kemenangan dilaksanakan di rumah Ummu Hani binti Abu Thalib. Beliau berpidato pada hari kedua.

Selama 19 hari, Rasulullah berada di Mekah. Manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, diantara mereka Hindun binti Uthbah, Isteri Abu Sufyan, yang pernah berbuat keji terhadap jasad Hamzah waktu perang Uhud. Penduduk Mekah yang dahulu memusuhi Rasulullah kini menjadi saudara yang penuh kasih sayang.

Pada hari ke-19 tanggal 6 Syawal tahun 8 Hjriah, Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Madinah bersama 12.000 orang. Atab bin Usaid pemuda yang berusia 20 tahun ditunjuk sebagai amir Mekah.

Baca Juga:  Perang Tabuk, Mental Pasukan Romawi Hancur Lebur
Berita Terkait:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

- Daftar Website Resmi LDII -spot_img

Dakwah Islam